InfinityViki

31 tekstów – auto­rem jest In­fi­nity­Viki.

Strach jest tyl­ko myślą... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 lutego 2011, 18:05

Z celi...

Brak do­tyku i namiętności
Wpycha człowieka w głębię samotności
Trud­ny jest związek za mu­rami więzienia
Lecz wiara w miłość wiele tu zmienia
...
Zachwiana wiara po tam­tej stronie
Bo dru­ga połówka w smut­ku tonie
Og­romny ból i cier­pienie dwóch [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 stycznia 2011, 22:03

z Celi...

Być kocha­nym- coś pięknego
Na świecie nie ma nic lepszego
Miłość to jest piękna sprawa
I chęcią życia mnie napawa
...
Już więcej w życiu nie potrzeba
Gdy mo­ja Gwiaz­da spadła z Nieba
Dla mnie świeci, na mnie czeka
Wiel­kim szczęściem Jej opieka
...
Ser­ce mo­je dla Niej bije
A ja te­go już nie kryję
Wiel­kim ją uczu­ciem darzę
I o słod­kich us­tach tyl­ko marzę......kocham Cię pe­rełko 'Sand...' 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2011, 02:41

Z celi

Błękit, złoto i uśmiech na twarzy
Trzy rzeczy, o których w niewo­li marzy
...
Piękne oczy, wprost na mnie patrzące
Ich błękit znaj­dziesz na niebie-tam gdzie Słońce
...
Śliczne długie kręco­ne włosy-Jej złote loki
Wewnątrz jest prze­piękna, poz­nałem już jej uroki
...
Szcze­ry i słod­ki uśmiech, od ucha do ucha
Od daw­na już czuję mo­tyl­ki w oko­licy brzucha
...
Znam te uczu­cie, w nadziei ze wzajemnością
Wieść o tym uczu­ciu przyjmę z radością...
J. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 listopada 2010, 20:14

Z celi

Tak bar­dzo chciałbym być obok Ciebie
Mogę to wy­razić ilością gwiazd na niebie
Tych światełek jest ilość nie mała
Tak bar­dzo właśnie uczu­ciem swym pałam
...
Tęskno, smut­no i z da­la od Ciebie
Da­leko jak do tych pe­rełek na niebie
Pe­rełki lśnią każde­go wieczora
Noc to jest ich ak­tywna pora
...
Gwiaz­da w no­cy dla ko­goś lśni
Ta właśnie Gwiaz­da wciąż mi się śni
Cu­dow­ne jest to, że lśni dla jednego
Gwiazdą być to jest coś pięknego...
J. 

wiersz
zebrał 117 fiszek • 15 listopada 2010, 19:35

Z celi

Na­miętnie całować i ścis­kać czu­le
Te­go nie mogę, będąc za murem
Smu­tek wzbudza brak Twej osoby
Tęsknotę w ser­cu czuję każdej doby
...
Blis­ko a za­razem tak daleko
Jak za siódmą górą, rzeką...
Dzieli Nas kra­ta i wysoki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 listopada 2010, 23:55

Z celi...

Myślę co ro­bi, myślę jak się czuje
Może cząstkę siebie dla mnie rezerwuje...
...
Przy­pomi­nam spa­cer po "Jasnych Błoniach"
Kroczy­liśmy szczęśli­wi, trzy­mając szczęście w dłoniach
,,,
Ręce Nasze są moc­no splecione
A dusze i umysły ku so­bie nastawione
,,,
Ta­kie szczęście [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 listopada 2010, 01:30

Z celi

Moc­no przy­tul­my i po­całuj­my się
Bo każdej no­cy o tym śnię
Tęsknię moc­niej w każdy dzień
Ty jes­teś dla mnie niczym tlen

Ciężko jest bez Ciebie żyć
I wiele dam by z Tobą być
Ta rozłąka to wielki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 listopada 2010, 00:43

Czuję strach... jeszcze tyl­ko muszę się do­wie­dzieć przed czym. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 7 kwietnia 2010, 14:35

Nie mam za­miaru stac do ciebie w ko­lej­ce, byś raczył przyjąć mo­je serce. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 5 listopada 2009, 19:17
InfinityViki

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

InfinityViki

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność